Botulax 200u กล่องส้ม inj
ด้วยปริมาณเข้มข้น200Unit ใช้ฉีดเพื่อปรับรูปหน้าให้เรียวสวยขึ้นโดยการลดกล้ามเนื้อบริเวณกราม สามารถเห็นผลการรักษาภายใน 1 สัปดาห์ และอยู่ได้นาน 5-8เดือน โดยหากมีการฉีดกระตุ้นในระยะเวลาที่เหมาะสม อาจได้ผลการรักษาที่คงอยู่ยาวนานกว่าเดิมมากหลายปี สารนี้จะออกฤทธิ์ คลายกล้ามเนื้อ ทำให้กล้ามเนื้อบริเวณกรามบางลงได้ 50-80% แต่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลง รูปร่างของกระดูกกรามได้ ดั้งนั้นวิธีนี้จึงเหมาะ กับผู้ที่มีปัญหาหน้าเหลี่ยมหรือกว้างจากกล้ามเนื้อ ขนาดบรรจุ: 1ขวด 200 Unis.
ราคาสินค้า
฿ 2,700
หมวดหมู่
Botox/โบท็อก
สนใจติดต่อ

beauty4foryou

@174zbmin

beauty4foryouu@gmail.com

ใช้ฉีดเพื่อปรับรูปหน้าให้เรียวสวยขึ้นโดยการลดกล้ามเนื้อบริเวณกราม  สามารถเห็นผลการรักษาภายใน 1 สัปดาห์ และอยู่ได้นาน
5-8เดือน โดยหากมีการฉีดกระตุ้นในระยะเวลาที่เหมาะสม อาจได้ผลการรักษาที่คงอยู่ยาวนานกว่าเดิมมากหลายปี สารนี้จะออกฤทธิ์
คลายกล้ามเนื้อ ทำให้กล้ามเนื้อบริเวณกรามบางลงได้ 50-80%  แต่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลง
รูปร่างของกระดูกกรามได้  ดั้งนั้นวิธีนี้จึงเหมาะ
กับผู้ที่มีปัญหาหน้าเหลี่ยมหรือกว้างจากกล้ามเนื้อ
ขนาดบรรจุ: 1ขวด 200 Unis.